SYSTER ANNAS
HJÄLPVERKSAMHET


FÖR RUMÄNIENS
BARNHEMSBARN
Kontakt
info
Start
Bilder från
Rumänien

Anna Pettersson
Födde 9 December 1920
Död 15 augusti 2016


Anna har nu tyvärr lämnat jordelivet och är nu i himmelen där hon vakar över oss alla som hon älskade. Vi minns alla henne som en mycket driftig kvinna som stod upp för dom som behövde hennes hjälp. Hon såg till att med hjälp från andra se till att Rumäniens barnhemsbarn fick ett bättre liv och tak över huvudet.
Hon hade ett stort kontaktnät och hon visade stor vänlighet åt alla, men kunde säga ifrån när det behövdes. Vi kommer sakna henne mycket efter hennes bortgång, men vi skall alla komma ihåg att nu sitter hon där uppe på ett moln som en ängel som hon var redan här på jorden och tittar ner på oss. Hon tänker även på den tid hon fick här med sina vänner och ångrar säkert inget utav allt gott hon hann med här på jorden.
Anna Petterson vi kommer sakna dej mycket.
Tack för din tid här på jorden.

~~~~{}~~~~~~~~{}~~~~~~~~{}~~~~~~~~{}~~~~~~~~{}~~~~~~~~{}~~~~~~~~{}~~~~~~~~{}~~~~~~~~{}~~~~


För er som vill delge anna en sista hälsning innan vi stänger ner sidan kan skicka hälsningen till Webbmaster
Lasse på e-mail: andersson.g.lars@gmail.com så skrivs hälsningen in här.


~~~~{}~~~~~~~~{}~~~~~~~~{}~~~~~~~~{}~~~~~~~~{}~~~~~~~~{}~~~~~~~~{}~~~~~~~~{}~~~~~~~~{}~~~~


Vårat 90 konto upphör att gälla från och med 20 Dec 2016
Där efter lägger vi även ner hemsidan. Tack alla kunder för denna tid.


~~~~{}~~~~~~~~{}~~~~~~~~{}~~~~~~~~{}~~~~~~~~{}~~~~~~~~{}~~~~~~~~{}~~~~~~~~{}~~~~~~~~{}~~~~

Majoriteten av Rumäniens invånare lever fortfarande i fattigdom. Med hunger och fattigdomen föddes desperation och moraliskt förfall.

Många barn hamnade på de statliga barnhemmen, vars barnkullar kunde uppgå till mellan 150-170 barn.
Andra kunde lämnas vind för våg på gatorna.
Gatubarnen hamnade förr eller senare i något av alla barnfängelserna i städerna eller dess utkant.

Numera har den Rumänska staten gripit in och lagstadgat om t.ex. hur många barn som får rymmas på barnhemmen och gränsen är 50 barn.

Anna Pettersson från Bro startade ”syster Annas hjälpverksamhet för Rumäniens barnhemsbarn” 1991.
Sedan dess har 18 turer gjorts till Rumänien. Varje resa har betingat i en last om sammanlagt mellan 60-80 kubikmeter med gåvor, kläder, leksaker och förnödenheter till flertalet barnhem, gatubarn och barnfängelser. Anna har själv besökt Rumänien 32 gånger.

Vår förening arbetar helt ideellt.
Verksamheten bedrivs genom insamlingar av bohag, som säljs på vår loppmarknad i Bro den sista lördagen i varje månad. Vi får även gåvor av givare och sponsorer

Hemma i Kiruna i norr ordnar Anna liknande arrangemang några gånger om året.
Anna har även sökt och fått medel från Konungens fonder, Världens Barn och andra organisationer.

Vi har ett fint samarbete med stiftelsen Alsterdorf i Hamburg och deras projekt ”Rumänienhilfe” med Dr Wunder i spetsen. Det bedrivs bl.a. personalutbildning som är en viktig del i projektet.

Ända sen starten 1991 har Anna närt drömmen om att kunna köpa och renovera hus i syfte att öppna nya barnhem i ny regi.
Under årens lopp har Anna skapat ett digert kontaktnät i Sverige men även i Europa, främst Tyskland.

År 2004 gick drömmen i uppfyllelse. Då kunde föreningen äntligen köpa två hus i staden Oradea några mil från gränsen till Ungern. Renoveringen av husen pågick hela hösten och vintern 2004.

I april 2005 blev det dags att äntligen inviga ”Casa Frankfurt” och ”Casa Max”.
De två nya barnhemmen som tack vare Anna och Dr Wunder nu öppnats i Oradea uppfyller bara en bråkdel av många barns behov av kärlek, ett hem och den självklara rätten till omtanke och respekt som de fullvärdiga människor de är.

Barnen på ”Casa Frankfurt” och ”Casa Max” får hjälp till skola och yrkesinriktade utbildningar, för att sedan kunna söka arbete inom sina egna områden.

År 2007 har vår förening köpt två och stiftelsen Alsterdorf har köpt tre insatslägenheter i Oradea för att där inhysa de barn som blivit myndiga och vuxna nog att klara sig själva tillsammans med andra unga i ett slags kollektiv.
Inredningen har bekostats av Dr Wunder. Det finns utbildad personal i husen.

Kampen för ”syster Annas hjälpverksamhet för Rumäniens barnhemsbarn” går oförtrutet vidare och många fler kan hjälpa till.

Föreningen har ett så kallat 90-konto.

Plusgironummer 900536-4.